top of page

Pas dërgimit të Formularit,

duhet dërguar në: president@amf.al 

një foto personale me emrin dhe mbiemrin tuaj.

Licencë Sportive Kombëtare, 2023.  

(e vlefshme nga data 1 janar 2023 deri në 31 dhjetor 2023)

I nënshkruari deklaron se njeh dhe pranon statutin dhe rregulloret e Federatës Shqiptare të Motoçiklizmit

dhe rregulloren ndërkombëtare AntiDoping.  Gjithashtu ai deklaron se nuk do të fajësojë Federatën, Klubin e tij ose përfaqësuesit e tyre dhe komisarët e eventeve; për dëme materiale ose dëmtime fizike gjatë eventeve ose stërvitjeve.

Pas dërgimit të Formularit, duhet dërguar në: president@amf.al një foto personale me emrin dhe mbiemrin tuaj.

 

 

Licenca AMF-2023 mund të tërhiqet pranë zyrave të Federatës.  
Adresa: Rruga Gjergj Balshaj, nr. 6, Tirana EXPO Center.   Tel: +355 69 20 82 799   email: presidenti@amf.al

bottom of page