top of page

Pas dërgimit të Formularit,

duhet dërguar në: president@amf.al 

një foto personale me emrin dhe mbiemrin tuaj.

Licencë Sportive Kombëtare, 2024.  

(e vlefshme nga data 1 janar 2024 deri në 31 dhjetor 2024)

Duke filluar nga viti 2024, Federata Shqiptare e Motoçiklizmit

është pjesë e FIM dhe FIM Europe.

Ndarjet e reja të Licencave jane:

---------------------------------------------

1. Licencë Kombëtare FIM

2. Licencë Kontinentale FIM

3. Licencë International FIM

----------------------------------------------

Aplikimi do të bëhet për

(1)Licencën Kombëtare FIM 2024

Varianti (2) dhe (3), lëshohen për eventet e kërkuara ndërkombëtare.

 

  • a. Kosto e regjistrimit, 5.000 lekë

(paguhet vetëm një herë, dhe kjo kosto vlen vetëm për aplikuesit

që nuk kanë marrë pjesë në asnje garë të mëparshme të Federatës në vitin 2023.

 

  • b. Kosto vjetore, 5.000 lek

(paguhet çdo vit në momentin e marrjës së licencës, garuesit

që kanë marrë pjesë të paktën në një garë të Federatës në 2023 kanë vetëm këtë kosto dhe jo "koston e regjistrimit")

I nënshkruari deklaron se njeh dhe pranon statutin dhe rregulloret e Federatës Shqiptare të Motoçiklizmit

dhe rregulloren ndërkombëtare AntiDoping.  Gjithashtu ai deklaron se nuk do të fajësojë Federatën, Klubin e tij ose përfaqësuesit e tyre dhe komisarët e eventeve; për dëme materiale ose dëmtime fizike gjatë eventeve ose stërvitjeve.

Pas dërgimit të Formularit, duhet dërguar në: president@amf.al

një foto personale me emrin dhe mbiemrin tuaj.

Licenca AMF-2024 mund të tërhiqet pranë zyrave të Federatës.  
Adresa: Rruga Gjergj Balshaj, nr. 6, Tirana EXPO Center.  

Tel: +355 69 20 82 799   email: presidenti@amf.al

bottom of page