top of page
foto 1.jpg
Kalendar Sportiv 2024

Në tabelen e mëposhtme janë rreshtuar
eventet sportive të organizuara nga
Federata Shqiptare e Motoçiklizmit ose nën patronazhin e saj.

kalendar-ALMF-2024.gif
bottom of page