top of page

Mjedisi

Me iniciativën e anëtareve të bordit është krijuar Komisioni Teknik i Mjedisit që do të vlerësojë veprimtarinë motoçiklistike në terren dhe ndikimet në mjedis si dhe  do të  krijojë një raport vjetor e disa kritere për t’u respketuar nga vetë FSHMo dhe shoqatat e klubet për mbrojtjen e mjedisit. Komisioni i Mjedisit të FSHMo do të zhvillojë një fushatë mjedisore si dhe projekte me temë “Moto dhe Mjedisi” me ndikim në mjedise me pylltari dhe gjysëm natyrore.

_ALX8234.jpg
bottom of page