top of page

ENDURO  

Kupa e Republikës (28-29 nëntor)

info

 

Vendi: Pogradec

Distanca nga qendra e qytetit: 6 km (Bivouac)

Numri maksimal i garueve: 30 garues

Karburanti më i afërt: 12 km

Hapja e Bivouac: e shtunë, 4 korrik 2015, ora 09:00

Regjistrimet mbyllen në:  2 korrik 2015

 

 

axhenda

 

E shtunë, 4 korrik 2015 - GARA I 

Tipi i garës: BAJA   Gjatësia: 66 km

 

9:00-12:00 - Regjistrimi në garë, dhe montimi i pajisjeve GPS. 

Ora 12:30 - Mbledhja me pilotët përpara garës.

Ora 13:00 - Nisja (në grup)

Ora 14:30 - Start i garës

Ora 18:30 - Mbyllja e garës

Ora 20:30 - Ndarja e çmimeve

 

 

E diel, 5 korrik - GARA II

Tipi i garës: CROSS COUNTRY ENDURO   Gjatësia: 104 km

 

Ora 09:00 - Nisja (në grup)

Ora 09:30 - Mbërritja në pikën e Startit dhe Asistencës.

Ora 09:45 - Start i provës së pistës.

Ora 11:00 - Start i garës; SS-1 dhe SS-2 (52 km)

Ora 13:00 - Pika e Asistencës.

Ora 13:30 - SS-3 dhe SS4 (52 km)

Ora 16:00 - Mbyllja e garës

Ora 19:00 - Ndarja e çmimeve

 

 

Shënim: 

Secila garë është e veçantë, merr trofe dhe pikë për Kampionatin Kombëtar.

 

 

 

 

kategoritë

 

Motorët e klasifikueshëm si pjesëmarrës në
Kampionatin Kombëtar "Enduro-2015" janë të grupuar në pesë klase si në ndarjet e mëposhtme.

Do të ketë klasifikim dhe fitues për çdo "klasë" si dhe klasifikim dhe fitues "absolut".

Fituesi absolut do të shpallet dhe Kampioni Kombëtar 2014.

Do të ketë trofe për tre vendet e para të çdo Klasi si dhe trofe për tre vendet e para absolute.

 

 

Kategoria Enduro (E)


Klasi E1 - nga 
100cc deri 125cc dykohësh dhe nga 175cc deri 250cc katërkohësh

Klasi E2 - nga 176cc deri 250cc dykohësh dhe nga 290cc deri 450cc katërkohësh

Klasi E3 - nga 251cc deri 500cc dykohësh dhe nga 475cc deri 650cc katërkohësh

Klasi EV - Veteran, pilot i lindur përpara datës 1 Janar 1966.

Klasi EW - Pilote
femër.

Anchor 3

regjistrimi në garë

Anchor 4

lista e garuesve

Anchor 6

Mbyllja e regjistrimit: 2 korrik 2015

rezultatet e garës

Anchor 7
Anchor 5

harta e pistës

 

në përgatitje....

rregullore dhe kushtet

 

PILOTI

1- Mosha mbi 18 vjec

2- Fotokopje e letërnjoftimit.

3- Patentë e vlefshme motori në klasën që do të merret pjesë.

4- Licencë gare AMF-2015.
(nëse nuk e disponon, apliko këtu).

5- Kontrata e garës e nënshkruar. (plotësohet gjatë regjistrimit)

6- Deklarata mjekësore. (plotësohet gjatë regjistrimit)

7- Formulari i regjistrimit i plotësuar.

8- Veshje e plotë mbrojtëse.

 

 

MOTORI

1- Leja e vlefshme e qarkullimit.

2- Siguracion i mjetit i vlefshëm të paktën deri në datë 16 mars 2015.

3- Fotokopje e plastifikuar e targës e vendosur në vendin e origjinales.

4- Drita e përparme dhe e pasme funksionale

5- Drita e frenave funksionale, (me leven e dorës dhe të këmbës)

6- Për motorët e pa targuar, duhen dokumentet e pronësisë së motorit.

 

foto/video

bottom of page