top of page

MOTOCROSS  Gara I 

info dhe axhenda

Anchor 8

info

 

 

Vendi: Surrel/Tiranë

Kordinatat e pistës: 41.332570°   E 19.899722°

Gjatësia: 640 m

Distanca nga qendra e qytetit: 7.8 km

Numri maksimal i garueve: 20 garues

Karburanti më i afërt: 2.5 km

Hapja e Bivouac: e diel, 8 mars 2015, ora 8:00

Si mbërrihet: merr KML file

Regjistrimet mbyllen në: 6 mars 2015

 

 

axhenda

 

Oraret e ditës së garës.

 

Ora 8:00  - Hapja e vendparkimit të garuesve. (maksimumi për çdo garues një sipërfaqe 3m x 6m)

Ora 9:00 deri 10:00 - Regjistrimi, dokumentacioni dhe marrja e numrave.

Ora 10:00 deri 10:30 - Prova të lira.

Ora 10:40 deri 11:00 - Prova të lira.

Ora 11:10 deri 12:00 - Prova të lira me kohëmatje.

Ora 12:20 deri 12:30 - Gara kualifikuese e parë. (grupi 1)

Ora 12:50 deri 13:00 - Gara kualifikuese e dytë. (grupi 2)

Ora 13:30 deri 13:45 - Gara e zonës së dytë.

Ora 14:30 deri 14:50 - Gara finale. 

Ora 15:30 - Ceremonia e ndarjes së çmimeve.

 

 

formula e garës

 

Provat e lira me kohëmatje do të bëhen individuale me dy xhiro piste për çdo garues.

 

Koha e xhiros më të mirë do të vlejë në llogaritje.

 

Caktimi i grupeve për garat eleminatore:

Grupi i parë eleminator, maksimum 10 pilotë, përbëhet nga kohët: 1/3/5/7/9/11/13/15/17/19

Grupi i dytë eleminator, maksimum 10 pilotë, përbëhet nga kohët: 2/4/6/8/10/12/14/16/18/20

 

Gara kualifikuese e parë me pilotët e grupit të parë: 8 minuta plus dy xhiro të pistës.

Pesë vendet e para kualifikohen për garë finale. Vendi i gjashtë deri tek i fundit,  zhvendosen për në garën e zonës së dytë.

 

Gara kualifikuese e dytë me pilotët e grupit të dytë: 8 minuta plus dy xhiro të pistës.

Pesë vendet e para kualifikohen për garë finale. Vendi i gjashtë deri tek i fundit,  zhvendosen për në garën e zonës së dytë.

 

Gara e zonës së dytë: 13 minuta plus dy xhiro të pistës.

Pilotët pjesëmarrës janë pilotët e dy garave të para dhe të pakualifikuar për garën finale.

Rezultati do të percaktojë vendin e 11-të deri tek i fundit.

 

Gara finale: 20 minuta plus dy xhiro të pistës

Pilotët pjesëmarrës janë pilotët e dy garave të para të kualifikuar për garën finale.

Rezultati do të percaktojë vendin e parë deri tek vendi i dhjetë.

 

Shënim

Përcaktimi i vendeve në start do të jetë sipas kohës personale të matur. 

Koha më e mirë zgjedh vendin e startit; koha e dytë e deri në fund vazhdon rradhën e zgjedhjes. 

 

 

Anchor 9

harta e pistës

regjistrimi në garë

Anchor 10
Anchor 11

lista e garuesve

rezultatet e garës

Anchor 12

rregullore

Anchor 13

PILOTI

1.  Mosha mbi 18 vjec

2.  Fotokopje e letërnjoftimit.

3.  Licencë gare AMF-2015; nëse nuk e dispononi
 (aplikoni këtu).

4.  Kontrata e garës e nënshkruar, (plotësohet gjatë regjistrimit)

5.  Deklarata mjekësore, (plotësohet gjatë regjistrimit)

7.  Foto personale 4cm x 5cm.

8.  Formulari i regjistrimit i plotësuar, (online).

9.  Veshje e plotë mbrojtëse.

 

 

 

 

MOTORI


1.  Gjëndje teknike e mirë.

 

 

 

 

RREGULLORE

 

Lexo ose shkarko rregulloren e Kampionatit "MotoCross 2015" duke shtypur këtu: (Rregullore MotoCross  2015)

 

 

 

foto/video

Anchor 14
bottom of page