top of page

ENDURO

Gara I dhe II

20-21 shkurt 2016

Anchor 7

info

 

Vendi: Tiranë

Distanca nga qendra e qytetit: 5 km

Numri maksimal i garueve: 30 garues

Karburanti më i afërt: 1.5 km

Hapja e Bivouac: e shtunë, 20 shkurt 2016, ora 12:00

Regjistrimet mbyllen në: 19 shkurt 2016

 

 

axhenda

 

E shtunë, 20 shkurt 

Ora 12:00 - Hapja e vendparkimit. 

Ora 17:00 - Mbledhja me pilotët përpara garës.

Ora 17:30 - Shpërndarja e numrave, Transpoderave dhe GPS.

Ora 18:30 - Kafe.

 

E diel, 21 shkurt

Ora 08:30 - Grupimi në start. Nisja në grup.

Ora 09:00 - Mbërritja në pikën e Startit dhe Asistencës.

Ora 09:05 - Start i provës së pistës.

Ora 10:00 - Start i garës së parë. (35 km)

Ora 12:00 - Pika e Asistencës. (60 minuta pushim)

Ora 13:00 - Start i garës së dytë. (26 km)

Ora 15:00 - Mbyllja e garës

Ora 15:30 - Ndarja e çmimeve

 

Shënim: 

Secila garë është e veçantë, merr trofe dhe pikë për Kampionatin Kombëtar.

 

 

Motorët e klasifikueshëm si pjesëmarrës në
Kampionatin Kombëtar
"Enduro-2016" janë të grupuar në pesë klase

si në ndarjet e mëposhtme.
 

Kategoria Enduro (E)

Klasi E1 - nga 100cc deri 125cc dykohësh dhe nga 175cc deri 250cc katërkohësh
Klasi E2 - nga 176cc deri 250cc dykohësh dhe nga 290cc deri 450cc katërkohësh
Klasi E3 - nga 251cc deri 500cc dykohësh dhe nga 475cc deri 650cc katërkohësh
Klasi EV - Veteran, pilot i lindur përpara datës 1 Janar 1967.
Klasi EW - Pilote femër.

 

 

axhenda

 

E shtunë, 20 shkurt 

Ora 12:00 - Hapja e vendparkimit. 

Ora 17:00 - Mbledhja me pilotët përpara garës.

Ora 17:30 - Shpërndarja e numrave, Transpoderave dhe GPS.

Ora 18:30 - Kafe.

 

 

piloti

1- Mosha mbi 18 vjeç

2- Patentë e vlefshme motori në klasën që do të merret pjesë.

3- Licencë gare AMF-2016.
(nëse nuk e disponon, apliko këtu).

4- Kontrata e garës e nënshkruar. (plotësohet gjatë regjistrimit)

5- Deklarata mjekësore. (plotësohet gjatë regjistrimit)

6- Veshje e plotë mbrojtëse.

 

 

motori

1- Leja e vlefshme e qarkullimit e motorit, ose dokumentat e tij.

2- Fotokopje e plastifikuar e targës e vendosur në vendin e origjinales.

3- Drita e përparme dhe e pasme funksionale.

4- Drita e frenave funksionale, (me leven e dorës dhe të këmbës)

5- Për motorët e pa targuar, duhen dokumentet e pronësisë së motorit.

Anchor 8
Anchor 9
Anchor 10
Anchor 12
bottom of page