top of page

KUPA E REPUBLIKËS 2017

regjistrimi në garë

lista e garuesve

rezultatet e garës

rregullore dhe kushtet

 

PILOTI

1- Mosha mbi 18 vjec

2- Fotokopje e letërnjoftimit.


3- Kontrata e garës e nënshkruar. (plotësohet gjatë regjistrimit)

6- Deklarata mjekësore. (plotësohet gjatë regjistrimit)

7- Formulari i regjistrimit i plotësuar.

8- Veshje e plotë mbrojtëse.

 

 

MOTORI

1- Leja e vlefshme e qarkullimit.

2- Fotokopje e plastifikuar e targës e vendosur në vendin e origjinales.

5- Drita e frenave funksionale, (me leven e dorës dhe të këmbës)

6- Për motorët e pa targuar, duhen dokumentet e pronësisë së motorit.

 

foto/video

bottom of page