top of page

ENDURO

Gara III dhe IV

13 mars 2016

HARTA
REZULTATET

Detajet e garës janë në përgatitje.

 

Numri minimal i garuesve që gara të zhvillohet është (12)

Anchor 7
Anchor 8

info

 

Vendi: Tiranë

Distanca nga qendra e qytetit: 20 km

Numri minimal i garueve: 12 garues

Karburanti më i afërt: 10 km

Hapja e Bivouac: e shtunë, 12 mars 2016, ora 13:00

Regjistrimet mbyllen në: 11 mars 2016

 

 

axhenda

 

 

E diel, 13 mars

Ora 09:30 - Grupimi në Sheshin Nënë Tereza. Dokumentacioni.

Ora 10:00 - Nisja për në pikën e Startit dhe Asistencës.

Ora 11:00 - Start i provës së pistës.

Ora 11:45 - Start i garës së parë. (24 km)

Ora 13:00 - Pika e Asistencës. (60 minuta pushim)

Ora 14:00 - Start i garës së dytë. (16 km)

Ora 15:00 - Mbyllja e garës

Ora 15:30 - Ndarja e çmimeve

 

Shënim: 

Secila garë është e veçantë, merr trofe dhe pikë për Kampionatin Kombëtar.

 

 

Motorët e klasifikueshëm si pjesëmarrës në
Kampionatin Kombëtar
"Enduro-2016" janë të grupuar në pesë klase

si në ndarjet e mëposhtme.
 

Kategoria Enduro (E)

Klasi E1 - nga 100cc deri 125cc dykohësh dhe nga 175cc deri 250cc katërkohësh
Klasi E2 - nga 176cc deri 250cc dykohësh dhe nga 290cc deri 450cc katërkohësh
Klasi E3 - nga 251cc deri 500cc dykohësh dhe nga 475cc deri 650cc katërkohësh
Klasi EV - Veteran, pilot i lindur përpara datës 1 Janar 1967.
Klasi EW - Pilote femër.

 

 

axhenda

 

 

 

piloti

1- Mosha mbi 18 vjeç

2- Patentë e vlefshme motori në klasën që do të merret pjesë.

3- Licencë gare AMF-2016.
(nëse nuk e disponon, apliko këtu).

4- Kontrata e garës e nënshkruar. (plotësohet gjatë regjistrimit)

5- Deklarata mjekësore. (plotësohet gjatë regjistrimit)

6- Veshje e plotë mbrojtëse.

 

 

motori

1- Leja e vlefshme e qarkullimit e motorit, ose dokumentat e tij.

2- Fotokopje e plastifikuar e targës e vendosur në vendin e origjinales.

3- Drita e përparme dhe e pasme funksionale.

4- Drita e frenave funksionale, (me leven e dorës dhe të këmbës)

5- Për motorët e pa targuar, duhen dokumentet e pronësisë së motorit.

Anchor 9
Anchor 10
Anchor 12
Anchor 11
bottom of page